Gebruikersvoorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, met secretariaat in de Frans Geldersstraat 7/4, 1800 Vilvoorde, maatschappelijke zetel in de Louizalaan 500, en ingeschreven onder nummer 0408.096.618 (hierna ‘ATTB’)

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

ATTB brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden. De website www.InfoWarmtePomp.be is het objectieve infoplatform van ATTB en WPAC dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over warmtepompen kunnen hebben.

ATTB behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. ATTB garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel ATTB zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat ATTB de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. ATTB heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. ATTB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. ATTB verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATTB.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

ATTB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). ATTB kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u InfoWarmtePomp.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.
Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaardenSluiten