Kan ik een warmtepomp installeren om aan de energie-eisen voor nieuwbouw te voldoen (Vlaanderen)?

Een nieuwbouwwoning waarvoor een vergunning wordt aangevraagd na 1 januari 2020 mag een E-peil van hoogstens 30 hebben (om aan de BEN-norm te voldoen). Een goed geïnstalleerde warmtepomp zal het E-peil van je woning aanzienlijk doen dalen en bijdragen tot het gebruik van hernieuwbare energie. Om aan de voorwaarden inzake hernieuwbare energie te voldoen, moet de warmtepomp 100% van de bruto-warmtebehoefte dekken. De warmtepomp mag ook gecombineerd worden met andere hernieuwbare-energie-installaties indien ze samen minstens 15 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van een woning opleveren.