Veroorzaken warmtepompen geluidsoverlast?

Mensen ergeren zich meer en meer aan lawaai. Lawaai van het verkeer, van vliegtuigen, van de buren, van spelende kinderen, van bouwwerven en installaties… Het is dan ook normaal dat sommigen zich zorgen maken over het geluid dat buitenunits van warmtepompen kunnen maken.

 

In de eerste plaats is het belangrijk om weten dat de meeste grond-water- en water-waterwarmtepompen helemaal geen buitenunit hebben en dus buiten geen geluid veroorzaken.

 

Lucht-lucht- en lucht-waterwarmtepompen hebben wel een buitenunit, maar mits inachtneming van de hieronder opgesomde voorzorgsmaatregelen zullen die echt niet voor overlast zorgen. Niet voor de eigenaar, die volop van de vele voordelen van zijn warmtepomp kan genieten, en niet voor de buren.

 

  • Plaats de buitenunit niet op de perceelsgrens met de buur, maar hou de grootst mogelijke afstand. Elke verdubbeling van afstand tussen de buitenunit en de grens van de buur zorgt voor een gevoelsmatige halvering van het geluid.

  • Als de fabrikant een geluidsdruk opgeeft, dan doet hij dit op een welbepaalde afstand. Als je deze afstand verdubbelt, dan zal de geluidsdruk verminderen met 3 dB(A).

  • Plaats de buitenunit indien mogelijk op een plaats waar de buren die niet kunnen zien, geluid is soms ook een beetje subjectief.

  • Kies voor de buitenunit met het laagst mogelijke geluidsniveau. Er zijn ook units die een speciale functie hebben om het geluid ’s nachts te reduceren.

  • Geluid verplaatst zich als een bol rond de buitenunit. Let dus op voor reflectie tegen andere vlakken (gebouwen, muren…). Als de unit vrij staat, kan er geen weerkaatsing zijn.

  • Gebruik de voorgeschreven ophanging/ondersteuning om resonantie te vermijden.

  • Er bestaan geluidswerende omkastingen die het geluid van het buitentoestel dempen.

  • Sommige gemeentes hanteren eigen regels voor de plaatsing van een warmtepomp of airco. Contacteer op voorhand de bevoegde diensten en vraag inlichtingen.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.