Wat is SCOP?

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) is een coëfficiënt die de prestaties van je warmtepomp uitdrukt. Het is de verhouding tussen de door de warmtepomp geproduceerde energie en het elektriciteitsverbruik van de compressor van de warmtepomp. Een warmtepomp die een SCOP 4 heeft, produceert dus 4 kWh warmte bij een verbruik van 1 kWh elektriciteit.

 

De SCOP-waarde verschilt naargelang de omstandigheden buiten en de afgiftetemperatuur. Naarmate de temperatuur van de buitenlucht of de bodem lager is, zal ook de SCOP lager zijn. De SCOP die wordt opgegeven door de fabrikant is de SCOP die wordt gemeten bij een vaste buitentemperatuur (bv. 2 °C) of bodemtemperatuur (bv. 0 °C) en een vaste afgiftetemperatuur (bv. 35 °C).