Premies voor een warmtepomp of warmtepompboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie)

 

De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Ze traden in werking op 1 januari 2022 en zullen vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voor de Energiepremies geldt dat als je factuur gedateerd is op 2021, je onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vind je op de pagina Energiepremies 2021 van het Brussels Gewest

 

De technische bepalingen voor de verkrijging van de RENOLUTION-premies worden momenteel gevalideerd door de regering. Hieronder vind je de voorlopige lijst van beschikbare premies, met de voorlopige bedragen en een beknopte beschrijving van de betrokken werken of studies.  In januari 2022 zal deze info worden aangevuld met de technische en administratieve voorwaarden die eigen zijn aan elke premie. Vanaf maart zal je alle informatie over de RENOLUTION-premies kunnen raadplegen op de nieuwe website RENOLUTION.brussels, waar alle informatie over de premies en de financiële steun voor renovaties van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zal worden gecentraliseerd. 

Premie voor de installatie van een warmtepomp 

De premie voor de installatie van een warmtepomp varieert tussen € 4.250 tot € 4.750 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur.  

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler 

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 1.400 en € 1.600 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur. 

Gemeentelijke premies 

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor warmtepompen of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

 

 

Laatste update: januari 2022
Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen
Surf naar https://leefmilieu.brussels/ voor de meest actuele info

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, en van  FRIXIS, de beroepsvereniging van koeltechnische bedrijven – afdeling WPAC (fabrikanten en leveranciers van warmtepompen). Deze website wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.