Premies voor een warmtepomp of warmtepompboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie)

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je een premie aanvragen voor warmtepompen voor verwarming van sanitair water alleen (warmtepompboilers) als voor warmtepompen voor verwarming of verwarming en warm water samen. 

Premie voor de installatie van een warmtepomp voor verwarming of verwarming en warm water samen

Als warmtepomp voor verwarming of voor verwarming en warm water samen komen voor de residentiële sector enkel de niet-reversibele warmtepompen van het type pekel/water, water/water, lucht/water (die werken met een warmwatercircuit in het verwarmde gebouw) in aanmerking voor de premie.

 

De premie voor de installatie van een warmtepomp varieert tussen € 4.250 tot € 4.750 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur.

 

Categorie A: De premie bedraagt max. € 4.250 euro voor een warmtepomp voor ruimteverwarming, max. 50% van de factuur.

 

Categorie B: De premie bedraagt max. € 4.500 voor een warmtepomp voor ruimteverwarming, max. 50% van de factuur.

 

Categorie C: De premie bedraagt max. € 4.750 voor een warmtepomp voor ruimteverwarming, max. 50% van de factuur.

 

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

 

+ voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21: verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20% (voor aanvragers uit categorie C).

 

Om de doeltreffende prestaties van de hernieuwbare-energie-installaties te waarborgen moeten de systemen sinds 1 januari 2016 geïnstalleerd zijn door een installateur met RESCert-certificaat.

 

Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van minder 70 kW: de warmtepomp moet minstens tot energieklasse A+ behoren. Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW: moet de seizoensgebonden energie-efficiëntie beter of gelijk zijn aan 110%, , volgens de Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie. 

Premie voor de installatie van een warmtepomp voor verwarming van sanitair water (warmtepompboiler) 

Als warmtepomp voor verwarming van sanitair warm water (een warmtepompboiler) komt een warmtepomp van het type lucht/water die minstens tot energieklasse A behoort in aanmerking voor de premie.

 

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 1.400 en € 1.600 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur.

 

Categorie A: De premie bedraagt max. € 1.400 voor een warmtepompboiler, max. 50% van de factuur.

 

Categorie B: De premie bedraagt max. € 1.500 voor een warmtepompboiler, max. 50% van de factuur.

 

Categorie C: De premie bedraagt max. € 1.600 voor een warmtepompboiler, max. 50% van de factuur.

 

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

 

+ voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21: verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20% (voor aanvragers uit categorie C), met een max. 70% van de factuur.

 

Inkomenscategorieën

Categorie A: alleenstaande met een inkomen van meer dan 71.565,60 euro of een koppel met een inkomen van meer dan 86.565,60 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

 

Categorie B: alleenstaande met een inkomen tussen 35.782,80 en 71.565,60 euro of een koppel met een inkomen tussen 50.782,80 en 86.565,60 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

 

Categorie C: alleenstaande met een inkomen van minder dan 35.782,80 euro of een koppel met een inkomen van minder dan 50.782,80 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

 

Meer info, gedetailleerde voorwaarden en te volgen procedure via

https://leefmilieu.brussels/

Gemeentelijke premies 

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor warmtepompen of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

 

 

Laatste update: februari 2021
Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen
Surf naar https://leefmilieu.brussels/ voor de meest actuele info