Premies voor een warmtepomp of warmtepompboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie)

 

Voor goed geïsoleerde huizen is een warmtepomp over het algemeen een goede keuze. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de afschaffing van de premies voor toestellen op fossiele brandstoffen vanaf 1 januari 2023 dan ook gecompenseerd door een hogere steun voor de installatie van een warmtepomp.

Premie voor de installatie van een warmtepomp 

Voor de premie Verwarming met warmtepomp verschilt het bedrag van de premie naargelang van het type gebouw waarin het verwarmingssysteem zich bevindt.

 

Voor residentiële gebouwen varieert het premiebedrag volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort. Bovendien wordt de premie berekend per afzonderlijke wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 

Lucht/water en hybride warmtepompen

 

  • Categorie I: 4.500 € per individuele wooneenheid
  • Categorie II: 4.750 € per individuele wooneenheid
  • Categorie III: 5.000 € per individuele wooneenheid

 

Water/water of bodem/water warmtepompen

 

  • Categorie I: 5.800 € per individuele wooneenheid
  • Categorie II: 6.150 € per individuele wooneenheid
  • Categorie III: 6.500 € per individuele wooneenheid

 

Voor een niet-residentieel gebouw wordt het toegekende bedrag berekend op basis van de in aanmerking komende kosten van de factuur en komt het overeen met 35% van het bedrag.

 

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar renolution.brussels

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler 

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk op renolution.brussels tot welke categorie u behoort.

 

Voor de premie Warmtepompboiler wordt het bedrag van de premie berekend per individuele wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 

  • Categorie I: 1.400 € per individuele wooneenheid
  • Categorie II: 1.500 € per individuele wooneenheid
  • Categorie III: 1.600 € per individuele wooneenheid

 

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar renolution.brussels

Gemeentelijke premies 

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor warmtepompen of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

 

 

Laatste update: februari 2024
Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen
Surf naar https://renolution.brussels/ voor de meest actuele info

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.