Btw-verlaging en betere premievoorwaarden voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers

02 Augustus 2022

Met de tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% die onlangs werd ingevoerd en de betere premievoorwaarden in de 3 gewesten (mijn Verbouwpremie in Vlaanderen, Renolution in Brussel en een tijdelijke afschaffing van de verplichte energieaudit in Wallonië) wordt het nog interessanter om voor eind volgende jaar voor een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler te kiezen.

Willen we conform de doelstellingen van de Europese Green deal tegen 2050 klimaatneutraal zijn en conform de Fit for 55-doelstellingen onze CO2-uitstoot tegen 2035 met 55% t.o.v. 1990, is het erg belangrijk om zeker voor verwarming – of het nu ruimteverwarming of de verwarming van sanitair water is - in te zetten op toestellen die werken op basis van hernieuwbare energie zoals de zon of de lucht. Bovendien maakt de transitie naar hernieuwbare energie ons minder energie-afhankelijk van andere landen en is het ook de manier bij uitstek om – zeker nu de energieprijzen de pan uitswingen - heel wat te besparen op je energiefactuur. 

ATTB (de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken) en FRIXIS, de beroepsvereniging van koeltechnische bedrijven – afdeling WPAC (fabrikanten en leveranciers van warmtepompen) en de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar stellendan ook met genoegen vast dat zowel de federale regering als de gewestelijke overheden maatregelen nemen die de keuze voor een warmtepomp voor ruimte- of ruimte- en waterverwarming,voor een warmtepompboiler of voor een zonneboiler voor de verwarming van sanitair water stimuleren. 

Tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6% 

Op 15 juni besliste de federale regering om voor woningen van minder dan 10 jaar oud het btw-tarief voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers te verlagen van 21% naar 6%. Deze btw-verlaging geldt voor alle installaties sinds 1 april 2022 tot en met 31 december 2023. 

Betere premievoorwaarden in de 3 gewesten 

Naast – of bovenop – deze btw-verlaging kan elke renoveerder die ervoor kiest om zijn huis en/of sanitair warm water op een energiezuinige manier te verwarmen met een warmtepomp, een warmtepompboiler of een zonneboiler een beroep doen op energiepremies. 

In Vlaanderen moesten tot 30 juni de renovatiepremie en energiepremies voor een nieuwe installatie voor ruimte- of warmwaterverwarming apart worden aangevraagd. Sinds 1 juli 2022 is het premiesysteem hervormd en werden de  Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies geïntegreerd in 1 loket onder de naam Mijn Verbouwpremie. Hier zijn er extra verhogingen voorzien voor de middelste en laagste inkomenscategorieën en zijn – voor alle doelgroepen - de premies voor warmtepompboilers (van min. 350 euro naar min. 450 euro), voor lucht-waterwaterwarmtepompen (van min. 2.250 naar min. 3.000 euro  en hybride lucht-waterwarmtepompen (van min 1.500 euro naar min. 2.000 euro) verhoogd. Deze premie bedraagt steeds max. 40% van de factuur, behalve voor de laagste inkomenscategorie waar ook hogere premiebedragen gelden. Daar bedraagt de premie max. 50% van de factuur. Voor een zonneboiler kan je zo bv. een premie krijgen tot 2.750 euro of tot 3.300 euro wanneer je tot de laagste inkomenscategore behoort.  

In Wallonië was een energie-audit steeds verplicht om een beroep te kunnen doen op de ‘Primes Habitation’, maar speciaal om Waalse burgers aan te moedigen om over te schakelen van een verwarmingssysteem op basis van fossiele brandstoffen naar een hernieuwbaar systeem, werd daar een nieuwe premieregeling voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers ingevoerd waarbij de energieaudit niet langer een vereiste is. Dit systeem is geldig voor facturen sinds 1 februari 2022 tot 30 juni 2023. 

En in Brussel blijven met de overschakeling van de oude premies naar de nieuwe Renolution-premies de premiebedragen voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers even hoog, maar is er geen begrenzing van dat premiebedrag op basis van de factuur meer. 

Alle premiebedragen op de infoplatformen 

De exacte premiebedragen kennen of zoek je nog meer niet-merkgebonden informatie over warmtepompen of warmtepompboilers in het algemeen? Surf dan naar www.InfoWarmtePomp.be, het informatieplatform van ATTB (de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken) en FRIXIS, de beroepsvereniging van koeltechnische bedrijven – afdeling WPAC (fabrikanten en leveranciers van warmtepompen). 

Voor extra informatie over zonneboilers of zonneboilerpremies kunnen geïnteresseerden terecht op www.InfoZonneBoiler.be, het informatieplatform van de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.