Een warmtepomp of zonneboiler, hoeveel kost dat?

28 September 2018

Zowel over warmtepompen als over zonneboilers bestaan in België nog heel wat misverstanden. Daarom dat tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen het infoplatform www.InfoWarmtePomp.be hebben opgestart en dat de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar de website www.InfoZonneBoiler.be naar voor schuift om objectieve en niet-merkgebonden antwoorden te geven op vragen zoals “Hoe werkt een warmtepomp of zonneboiler precies?”, “Hoeveel kan ik jaarlijks besparen met een warmtepomp of zonneboiler?” of “Op welke premies geeft een warmtepomp of zonneboiler recht?”. De meest gestelde vraag blijkt die naar de aankoop- of installatieprijs van een warmtepomp of een zonneboiler te zijn. Want daarover bestaat in de pers en op het internet het meest onduidelijkheid. De sectorassociaties hebben daarom een luik richtprijzen warmtepompen en richtprijzen zonneboilers aan hun respectievelijke infosites toegevoegd.

Hoeveel kost een warmtepomp?

De kosten voor een warmtepomp variëren sterk naargelang het type en de grootte van de installatie. Een kleine installatie voor 2 slaapkamers is heel wat anders dan bijvoorbeeld een installatie voor een grote villa.

Naast de prijs van de warmtepomp zelf moet ook rekening worden gehouden met de prijs van alle randapparatuur en het gekozen verwarmingssysteem inclusief afgifte zoals bijvoorbeeld radiatoren of vloerverwarming/koeling of ventilatieluchtverwarming/koeling.

Lucht-luchtwarmtepompen (halen de warmte uit de buitenlucht en geven die af aan de lucht van de ruimte die moet worden verwarmd) zijn uiteraard de goedkoopste keuze. Er hoeven immers geen graafwerken te gebeuren, waardoor de plaatsingskosten tot een minimum kunnen worden beperkt. De prijs is vooral afhankelijk van de grootte van de installatie. Voor een lucht-luchtwarmtepomp mag je rekenen op een prijs vanaf zo’n 4.000 à 5.000 euro (geplaatst, exclusief btw, met 1 buitenunit en twee binnenunits). Dit is exclusief warmwaterproductie.  Hiervoor kan een afzonderlijke warmtepompboiler worden geïnstalleerd (vanaf 3.000 euro geplaatst, exclusief btw).

Ook voor een lucht-waterwarmtepomp (haalt de warmte uit de buitenlucht en geeft die af aan het warmwatercircuit voor de verwarming) zijn geen graafwerken nodig, maar de installatie is wat complexer. Voor dit type warmtepomp start je vanaf 10.000 euro (geplaatst, exclusief btw, exclusief radiatoren of vloerverwarming en inclusief warmwaterproductie).

Bij de grond-waterwarmtepompen (halen de warmte uit de grond en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit) hebben de samenstelling en de kwaliteit van de grond een invloed op de prijs. Er is ook een aanzienlijk verschil in investering tussen de systemen met een horizontaal buizennetwerk en die met een verticaal netwerk. Voor de eerste beginnen de prijzen vanaf 11.000 euro, voor de tweede (waarvoor veel dieper moet gegraven of geboord worden) vanaf 13.000 euro (geplaatst, exclusief btw, exclusief radiatoren of vloerverwarming en inclusief warmwaterproductie).

Water-waterwarmtepompen (halen de warmte uit het grondwater en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit) noodzaken het meeste grondwerk en kosten daardoor gemiddeld het meest. Hier mag je rekenen op een startprijs van 15.000 euro (geplaatst, exclusief btw, exclusief radiatoren of vloerverwarming en inclusief warmwaterproductie).

Hoeveel kost een zonneboiler?

De prijs van een zonneboilerinstallatie (die bestaat uit een opslagvat en een aantal thermische zonnecollectoren op het dak) hangt uiteraard af van het merk zonneboiler dat je koopt of ook wel van de installateur die je zonneboiler plaatst, maar een goede richtprijs voor een complete zonneboilerinstallatie is 1.000 euro per m² zonnecollectoren, inclusief plaatsing.

Als je weet dat voor een gemiddeld gezin 5 m² zonnecollectoren doorgaans volstaan om optimaal te kunnen profiteren van de gratis energie van de zon om daarmee sanitair warm water te produceren, spreken we dus van 5.000 euro, de aftrek van de premies voor een zonneboilerinstallatie bij een renovatie niet ingecalculeerd. Al bespreek je dit best met je installateur. Want naast de oppervlakte van de zonnecollectoren op je dak is eveneens de oriëntatie van de zonnecollectoren en hun hellingshoek van doorslaggevend belang voor een optimaal rendement. Ook de capaciteit van het voorraadvat speelt een belangrijke rol.

Infoplatforms

Wil je meer weten over de voordelen, de werking of de toepassingen van warmtepompen of zonneboilers, de soorten warmtepompen of zonneboilers die er bestaan, of over de premies voor warmtepompen en zonneboilers? Of wil je weten waar je erkende installateurs kan vinden of welke fabrikanten bij InfoWarmtepomp.be of bij de zonneboilerassociatie Belsolar zijn aangesloten? Surf dan naar www.InfoWarmtePomp.be of www.InfoZonneBoiler.be voor een concreet en niet-merkgebonden antwoord op al je vragen.


Over www.infoWarmtePomp.be

Wil je meer weten over warmtepompen en een antwoord krijgen op vragen zoals “Waarom zou ik een warmtepomp installeren?”, “Welke soorten warmtepompen bestaan er?”, “Waarvoor kan ik een warmtepomp gebruiken?”, “Hoe werkt een warmtepomp precies?”, “Waar vind ik een erkende installateur” en “Op welke premies kan ik een beroep doen?”, dan kan je voor een niet-merkgebonden antwoord terecht op www.InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken van warmtepompen en alternatieve systemen en WPAC, de beroepsfederatie van warmtepompleveranciers).


Over www.InfoZonneBoiler.be en Belsolar

De sectorassociatie Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België, die al sinds 1973 actief is op de verwarmingsmarkt. De leden van Belsolar zijn leveranciers die systemen of onderdelen voor thermische zonne-energie leveren of verdelen. Belsolar wil informatie verstrekken over de mogelijkheden van thermische zonne-energie en als vertegenwoordiger van deze sector actief samenwerken met de overheid, architecten, installateurs, sociale bouwmaatschappijen, energiedistributiebedrijven... Kortom: met alle partners die de toepassing van thermische zonne-energie willen bevorderen en ondersteunen.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op vragen van particulieren en professionelen over zonneboilers.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, en van  FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.