Hernieuwbare energie loodst je door energiecrisis

10 Maart 2022

Maak groene elektrificatie van gebouwen voordeliger dan fossiele alternatieven 

De combinatie van PV-panelen en een elektrische warmtepomp helpen huishoudens futureproof door de energiecrisis te komen. Niet alleen is de terugverdientijd sterk verminderd door de stijgende energieprijzen, bovendien gaat het om een duurzame keuze die een fossielvrije toekomst mogelijk maakt. De zorgvuldige installatie door een vakman en bijgevolg een slimme sturing van je energievraag en -aanbod zijn cruciaal. Vandaag wordt zo goed als elke nieuwe woning uitgerust met PV-panelen. Een kwart combineert dit met een geothermische of vooral lucht-water warmtepomp. Ook bij renovatie biedt dit een optimale oplossing om het energielabel A te verkrijgen. Uit een recente enquête blijkt dat bouwprofessionals momenteel vooral in nieuwbouw en in mindere mate bij renovatie warmtepompen voorzien. 

Hernieuwbare energie in vergunningsaanvragen 

Terwijl in 2014 in 36 % van de nieuwbouwwoningen PV-panelen werden voorzien, was dit in 2018 toegenomen tot 85 %. Ook het aantal warmtepompen in nieuwbouwwoningen nam aanzienlijk toe: van 16 % in 2014 tot 25 % in 2018. Voor alle nieuwbouw in 2019, zowel residentieel als niet-residentieel, zien we dat er meer dan 90 % een beroep doet op hernieuwbare energietoepassingen. Telkens wordt er beroep gedaan op PV-panelen. Meer dan een kwart combineert met een warmtepomp.* Daarbij gaat het vooral om een lucht-water warmtepomp. In minder mate gaat het om geothermische warmtepompen, hetgeen een diepteboring vergt. Die trend hoeft niet te verbazen aangezien een gasaansluiting bij nieuwbouw na 2026 vermoedelijk zelfs onmogelijk wordt.

Enquête bij bouwprofessionals 

Uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw bij haar leden geven bouwprofessionals aan dat ze bij nieuwbouw ongeveer evenveel aardgasketels plaatsen als warmtepompen. De afgelopen twee jaar stelt 75 % een stijging vast van het aandeel warmtepompen, 23 % hiervan zegt zelfs een sterke stijging vast te stellen. 

 

Ook uit de beschikbare data rond ingrijpende energetische renovaties zien we dat PV-panelen, maar ook warmtepompen jaar na jaar aan belang winnen. Een energetische renovatie die energielabel A beoogt, conform de vereisten tegen 2050, is quasi onmogelijk zonder de installatie van zulke hernieuwbare energietoepassingen. Maar tot op vandaag worden warmtepompen bij renovatie minder toegepast dan bij nieuwbouw. Om een optimaal rendement te kunnen garanderen, is eerst een zorgvuldige isolatie van de bouwschil nodig. Ook de vakkundige plaatsing door een ervaren installatiebedrijf is essentieel. Volgens onze aannemers blijft aardgas de populairste energievorm bij renovatie. Vooral bestaande stookolieketels en directe elektrische weerstandsverwarming worden vervangen door aardgas. Toch zien aannemers dat elektrische warmtepompen steeds vaker worden toegepast bij renovatie, al is het aandeel nog beperkt. 

 

“Bij nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende energetische renovaties zit hernieuwbare energie in de lift. Nu is het zaak om die groene elektrificatie van gebouwen verder te ondersteunen. Niet alleen steeg het afgelopen jaar de gasprijs met maar liefst een factor 3,4 en de elektriciteitsprijs met een factor 1,9.** Ook ligt het rendement van bijv. een elektrische warmtepomp om je woning te verwarmen, tot drie keer hoger dan bij fossiele alternatieven. De overheid dient daarom de toekomstgerichte keuze voor hernieuwbare energie en groene elektrificatie aan te moedigen en voordeliger te maken dan de fossiele alternatieven. Zo kan deze energiecrisis met al zijn maatschappelijke en sociaaleconomische nadelen, toch bijdragen tot de klimaattransitie”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

 

“Techlink sluit zich aan bij de recente aanbeveling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om niet alleen nieuwbouw maar ook de verhoopte renovatiegolf te versterken met een ware ‘warmtepompwave’. Volgens de SERV is de ambitie die vandaag voorzien is in het Vlaams Energie- en Klimaatplan onvoldoende om het aantal elektrische warmtepompen te laten stijgen van ongeveer 30.000 nu naar ongeveer 120.000 warmtepompen in 2030. De Europese ambities rond CO2-emissies, hernieuwbare energie en elektrische verwarming kunnen bij renovatie versterkt worden, door reeds op korte termijn in te zetten op hybride warmtepompen en bi-energetische warmtepompinstallaties als toenemende verduurzaming van de energiemix”, zegt Kris Van Dingenen, algemeen directeur van Techlink.***

 

*Deze gegevens komen uit de vergunningsaanvragen voor nieuwbouw uit het jaar 2014, 2018 en 2019. De technische installaties werden tot twee jaar later bij oplevering geplaatst

**bron: VREG

***bron: https://www.serv.be/sites/ default/files/documenten/SERV_ 20211014_Fitfor55_ADV.pdf

 

Bron: persbericht VCB en Techlink

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.