Februari 2015: Nieuw Europees energielabel voor verwarmingstoestellen vanaf 26 september 2015

01 Februari 2015

Vanaf 26 september 2015 worden alle verwarmingsketels en warwatertoestellen voorzien van een Europees energielabel. Deze verplichting volgt uit de Europese richtlijnen met betrekking tot Ecodesign. ATTB, de sectorassociatie voor thermische technieken,  informeert installateurs en consumenten over het hoe, wat en waarom van dit label.

De verplichting van het nieuwe label geldt zowel voor installaties op gas, stookolie of elektriciteit, als voor installaties die (deels) op hernieuwbare energie werken zoals warmtepompen, zonneboilers en micro-wkk.  Het label gaat van A++ tot G voor warmteopwekkers of ketels en van A tot G voor warmwatertoestellen. Deze regeling geldt voor alle nieuwe ketels die vanaf deze datum op de markt gebracht worden. De basis voor het Europese Energielabel en de verstrengde eisen inzake minimumrendement kaderen in de Europese ErP-richtlijn, ook wel bekend als de Ecodesign-richtlijn. Hiermee wil Europa het energieverbruik en de CO2-uitstoot terugdringen en de consument over de taalgrenzen heen eenduidige informatie verschaffen over de aangekochte installatie.

Er zijn 2 types labels voorzien: het productlabel, dat informatie geeft over een bepaald toestel, en het pakketlabel (of systeemlabel) dat informatie geeft over een bepaald systeem. Een verwarmingsinstallatie is immers meer dan een warmtegenerator alleen. Dikwijls combineert de vakman diverse toestellen, al dan niet van dezelfde fabrikant, tot een systeem. Met de opkomst van hybride installaties, en het verplichte aandeel hernieuwbare energie, zal het belang daarvan alleen maar toenemen.

Het Europese energielabel voor verwarmings- en warmwaterinstallaties deelt de installaties in, volgens hun seizoensgebonden energie-efficiëntie. Die energie-efficiëntie wordt berekend door de geproduceerde energie (productie van warmte) onder bepaalde omstandigheden te vergelijken met de geconsumeerde energie (verbruik van brandstof of elektriciteit). Met het label kan de consument in één oogopslag kunnen zien hoe het te installeren toestel presteert op vlak van energie-efficiëntie.

Daarnaast geeft het label ook informatie over de functie van het toestel (verwarming, warm water of beide): het geluidsvermogen, de warmteafgifte in kW en of het toestel over een regeling beschikt. Bij samengestelde pakketten (bv. een zonneboiler) wordt het label aangevuld met pictogrammen die de verschillende onderdelen van het pakket aangeven (bv. thermische zonnecollectoren of een voorraadvat).

De verantwoordelijkheid voor de toepassing van de Ecodesign-richtlijn voor verwarmings- en warmwaterinstallaties ligt in de eerste plaats bij de fabrikanten. Zij staan garant dat de producten die in de EU op de markt worden gebracht, voldoen aan de minimumeisen. Maar er zijn ook verplichtingen voor de installateur.  Bij het zogenaamde pakketlabel zal de installateur een energieklasse moeten berekenen op basis van het productlabel en de data van de verschillende componenten van het pakket.

Samen met de invoering van het label worden ook strengere  energienormen gehanteerd. Warmteopwekkers tot 70 kW krijgen een energielabel van G tot A++. Voor ketels en
combiketels op gas of stookolie geldt vanaf 26 september 2015 dat zij een energie-efficiëntie van minimum 86% moeten  behalen, wat overeenkomt met een B-label. Op enkele
uitzonderingen na zal de condensatieketel (klasse A) de nieuwe standaard worden.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.