Nieuwe huisstijl en nieuwe website voor ATTB: meer dan alleen een nieuw jasje

29 Oktober 2018

ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, werd in 1973 opgericht als vereniging van fabrikanten van verwarmingsketels. Later traden ook producenten en invoerders van hernieuwbare verwarmingssystemen toe net als bedrijven die aanverwante producten en diensten aanbieden. En waar ATTB zich aanvankelijk vooral toelegde op het verzamelen van betrouwbare marktgegevens, is de associatie vandaag uitgegroeid tot hét informatie- en vertegenwoordigingsplatform voor de hele verwarmingssector. De nieuwe huisstijl en de nieuwe website die ATTB vandaag voorstelt, zijn dan ook meer dan zomaar een nieuw jasje. Het is de concretisering van de belangrijke positie van deze organisatie en van haar missie binnen de Belgische verwarmingsmarkt.

Van fossiel naar hernieuwbaar op www.attb.be

ATTB telt nu ruim vijftig leden –goed voor meer dan 100 merken van producten en diensten – die de consument maximaal comfort aanbieden op het vlak van ruimteverwarming en het verwarmen van sanitair water. De organisatie is onderverdeeld in 5 secties die elk een eigen tab kregen op de homepage van de vernieuwde website www.attb.be.

Sectie 1 verenigt de producenten en invoerders van thermische installaties, verwarmingsketels en branders op gas of stookolie. In sectie 2 zijn de producenten, invoerders en bedrijven verenigd die zorgen voor de service na verkoop en voor het onderhoud en de herstelling van alle soorten thermische installaties. Naast deze 2 secties die al sinds 1996 bestaan, richtte ATTB in 1999 een 3de sectie op : ‘systeemcomponenten en technische adviezen’. Dit voor bedrijven die niet-warmteopwekkende materialen en toebehoren voor alle soorten thermische installaties, zoals schoorsteentechnieken, woningstations (heat interface units), meetapparatuur en hydraulica aanbieden.

Sinds 2007 traden naast producenten en invoerders van fossiele warmteopwekkende systemen (grafisch weergegeven door het rode kleurvlak in de A van het nieuwe logo) ook leveranciers van hernieuwbare verwarmingssystemen (het groene kleurvlak in de B) tot ATTB toe. Leveranciers van warmtepompen, warmtekrachtkoppeling (wkk) en systemen op basis van biomassa (sectie 4), en die van systemen of onderdelen voor thermische zonne-energie (sectie 5). In deze sectie werd ook de associatie Belsolar geïntegreerd.

Energie-efficiënt, duurzaam en innovatief

De producenten van verwarmingsketels hebben altijd gezorgd voor stevige, goedwerkende toestellen met een gemiddelde levensduur van ruim 20 jaar. Dit - op zich heel positieve - gegeven, heeft er wel voor gezorgd dat er in ons land nog zo’n 2.000.000 verwarmingsketels van meer dan 20 jaar oud staan, terwijl er ondertussen veel efficiëntere en energiezuinigere toestellen en systemen op de markt zijn. ATTB moedigt dan ook ten zeerste de overstap aan naar energie-efficiënte verwarmingssystemen, zowel naar hoogperformante ketels als naar verwarmingssystemen op basis van hernieuwbare energie.

ATTB houdt constant de vinger aan de pols van technologische evoluties in de verwarmingssector en van de steeds strengere energienormen bij nieuwbouw en renovatie. Dit om zo snel mogelijk nieuwe energie-efficiënte technieken te ontdekken en te promoten. Daarom werd het woordmerk in het nieuwe logo zo geconcipieerd dat het innovatie, vooruitgang en technologie uitdrukt maar ook een gevoel van duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit en professionalisme oproept. Eigenschappen waaraan alle leden van de associatie moeten beantwoorden. Die leden garanderen bovendien voldoende technisch geschoold personeel te hebben, te voldoen aan alle wettelijke criteria en te beschikken over de nodige infrastructuur om vaklui te ondersteunen en op te leiden.

Rondetafelforum en -platform

Bij haar oprichting in 1973, legde ATTB zich vooral toe op het verzamelen van betrouwbare marktgegevens. Ook nu nog worden objectieve marktstatistieken verzameld, berekend en gecommuniceerd, maar dan vooral met de bedoeling markttrends te evalueren en te duiden.

ATTB profileert zich immers in eerste instantie als een ‘rondetafelforum’, wat dan weer de ronde vorm van het nieuwe logo en de zachte maar sobere tekenstijl op de homepage van de responsieve website verklaart. Verschillende partijen kunnen elkaar hier ontmoeten, hun ervaringen delen, de evoluties op de verwarmingsmarkt inzake technologie, economie en tewerkstelling becommentariëren en ideeën uitwisselen.

Naast een ‘rondetafelforum’ biedt ATTB de sector ook een ‘rondetafelplatform’. Ze treedt op als associatie met de bedoeling een objectief beeld van de verwarmingssector te schetsen en die sector te vertegenwoordigen. Zowel bij de gewesten en de federale overheid als bij de energieproducenten, de distributienetwerkbeheerders en andere sectoren en instanties.

Daarnaast wil de organisatie in naam van alle leden, op een neutrale manier en zonder commerciële doelstellingen, de bedrijfsoverstijgende communicatie en de relaties verzorgen met installateurs, pers, overheid en alle andere relevante actoren. Ook deze communicatie zal voortaan terug te vinden zijn op www.attb.be, zowel onder de algemene nieuwstab bovenaan op de homepage als onder de nieuwstabs op de sectiepagina’s.

Vandaag tellen de ATTB-leden zo’n 2.000 medewerkers en realiseren ze samen een omzet van ongeveer 900 miljoen euro. Zij vertegenwoordigen 95% van de sector van verwarmingsketels, 85% van branders, 85% van geothermische warmtepompen, 80% van de lucht-waterwarmtepompen en 80% van de zonneboilers.

Meer info: www.attb.be

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, en van  FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.