Ruim 12 miljoen euro steun voor projecten groene warmte

16 Januari 2017

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, lanceert een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmteproductie. De Vlaamse regering heeft daarvoor een budget van ruim 12 miljoen euro vrijgemaakt. Bedrijven die restwarmte benutten, warmte opwekken op basis van aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of die biomethaan produceren kunnen daarvoor steun krijgen. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 februari tot 15 maart. 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein roept bedrijven en organisaties op om projecten in te dienen rond groene warmteproductie. Hij voorziet ruim 12 miljoen euro voor de ondersteuning van die projecten. Het grootste gedeelte van het voorziene budget, 6 miljoen euro, dient voor het benutten van restwarmte. Die restwarmte kan het eigen bedrijf recupereren of via warmtenetten verspreiden naar andere bedrijven of huizen.

Recuperatie van restwarmte

“Op dit moment gaat veel restwarmte verloren, voornamelijk in industriële sectoren. Als we die restwarmte kunnen opvangen en verspreiden, halen we moeiteloos onze doelstellingen 2020”, zegt minister Tommelein. “Dankzij de warmtekaart die ik in juni heb voorgesteld, is nu heel duidelijk waar vraag en aanbod in Vlaanderen het grootst zijn. Daar kunnen warmtenetten worden aangelegd om de restwarmte naar andere bedrijven of huizen te geleiden.”

Voor de warmteproductie uit diepe aardwarmte, de zogenoemde geothermie, heeft de Vlaamse regering 4 miljoen euro opzijgezet. Daarnaast kunnen bedrijven of organisaties die installaties op basis van lokale biomassa willen opzetten, aanspraak maken op 1 miljoen euro. Het gaat dan om eerder kleine installaties met een brutoproductie van meer dan 1MW. Tenslotte is ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren een budget van 1 miljoen euro uitgetrokken.

Groene warmte kan helft van doelstelling hernieuwbare energie invullen

Het is al de vijfde keer sinds 2013 dat de Vlaamse regering een oproep lanceert rond groene warmte. De intekeningen voor de eerste drie calls kwamen eerder aarzelend op gang, met in totaal 22 ingediende projecten. De laatste oproep lokte meer belangstelling; toen dienden 17 bedrijven of organisaties een project in, 15 projecten kregen ondersteuning.

Volgens het Vlaams Energieagentschap zal groene warmte tegen 2020 37% van de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie invullen. “Groene warmte is dus heel belangrijk en bovendien fiks goedkoper dan groene elektriciteit. Daarom doe ik een warme oproep om zoveel mogelijk in te tekenen op deze call”, aldus Bart Tommelein.

Het is het Vlaams Energie Agentschap dat de rangschikking maakt en de steun toekent tot het budget is opgebruikt. Het VEA is bereid projectideeën vooraf af te toetsen. Aanvragen kunnen van 1 februari tot 15 maart worden ingediend via formulieren op www.energiesparen.be/call-groene-warmte.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.