Sectoren

De meest gangbare toepassingen van warmtepompen zijn ruimteverwarming en de verwarming van (sanitair) water. Bij niet-residentiële pompen kunnen we echter ook denken aan specifieke toepassingen. Bv.

Industrie (productie, chemie, petrochemie...)

Een groot deel van het totale energieverbruik in de industrie omvat de warmteproductie in de vorm van stoom en het stoken van ovens. Bij scheikundige processen wordt exothermische energie geproduceerd. Deze restenergie wordt aan de omgeving afgegeven via koelwater, koeltorens, rookgassen en andere technieken en kan via warmtepomptechnieken gerecupereerd worden.

In de voedingsindustrie kunnen warmtepompen naast algemene industriële toepassingen ingezet worden om bv. de warmte die koelinstallaties afgeven te recupereren voor verwarmingsprocessen of om de warmte van droog- en distillatieprocessen te recupereren.

Land- en tuinbouw

In de veeteelt kunnen warmtepompen ingezet worden om de restwarmte in de drukkamer waar de luchthuishouding geregeld wordt, te recupereren voor bv. de verwarming van de stallen. Ook bij de verwarming van serres kunnen warmtepompen toegepast worden.

Handel

In commerciële ruimtes kunnen warmtepompen ingezet worden voor ruimteverwarming. Hier kan men opteren voor pompen met een omkeerbare werking waardoor deze bij warmere temperaturen kunnen ingezet worden als airconditioning. Ook ventilatie met warmteterugwinning betekent een enorme besparing. Ook luchtgordijnen bij de ingang van een winkel kunnen aangesloten worden op een warmtepomp.

Horeca

Naast opwarming van ruimtes en water kunnen warmtepompen geïntegreerd worden in een klimaatregelingssyteem dat de verwarming, koeling en vochttemperatuur in hotelkamers en andere ruimtes regelt. Ook de productie van warm water kan via een tussenkomst van een warmtepomp aanzienlijk energievriendelijker en zuiniger worden. Wijnkelders kunnen via een warmtepomp op de juiste temperatuur gehouden worden. Warmterecuperatie kan met warmtepompen in de ruime zin gebruikt worden. Dit kan door de warmte die onttrokken wordt aan een hotelkamer (voor koeling) naar de andere kamer over te brengen voor de verwarming. Dit principe kan ook warmte recupereren uit koeltoonbanken om bijvoorbeeld lokalen te verwarmen.

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen waar verschillende ruimtes vaak andere binnenklimaatnoden hebben, kunnen voorzien worden van warmtepompen binnen een integraal klimaatsysteem. Ook warmte van ventilatie of onverwarmde ruimtes met veel restwarmte kunnen via warmtepompen gerecupereerd worden.

Sportinfrastructuur/Recreatie

Sporthallen kennen een groot energieverbruik voor het opwarmen van warm water naast ruimteverwarming. Door het toepassen van warmtepompen kunnen enorme besparingen gerealiseerd worden op de warmwaterproductie. Ook het water in een zwembad kan verwarmd worden door toepassing van een warmtepomp.

Kantoren, dienstverlening, openbare gebouwen, ...

Systemen voor ruimteverwarming of warmwaterproductie kunnen vanzelfsprekend ook gebruik worden in alle administratieve of openbare plaatsen die voldoen aan de energetische en technische eisen. Hierbij zijn diverse systemen mogelijk met of zonder warmterecuperatie. Deze warmterecuperatie kan toegepast worden tussen lokalen die verschillend georiënteerd zijn of verschillend gebruik kennen. Zo wordt de koeling gebruikt als hernieuwbare warmte voor de lokalen die warmte nodig hebben.

Warmtenetten

Een warmtenet is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een industrieel proces, of aardwarmte te gebruiken voor de centrale opwarming van water waarmee huizen en andere gebouwen in de buurt verwarmd worden of van warm water worden voorzien via een netwerk. Aangepaste warmtepompen kunnen de warmte voor deze warmtenetten recupereren en versterken.

Dataopslag

Via koelingssystemen produceren serverlokalen en de koelinstallaties veel restwarmte die via een warmtepomp kan gerecupereerd worden voor andere toepassingen.

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u InfoWarmtePomp.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.
Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaardenSluiten