Vragen over warmtepompen?

Kan ik een warmtepomp aansluiten op mijn bestaande radiatoren?

Hoe lager de afgiftetemperatuur, hoe beter het rendement. Je warmtepomp aansluiten op vloerverwarming is dus in principe altijd beter dan op radiatoren. Maar als je je warmtepomp wil aansluiten op bestaande radiatoren, hangt de mogelijkheid af van een aantal factoren zoals de afgiftetemperatuur van de warmtepomp, de dimensionering van de radiatoren en de isolatiegraad van je woning. Warmtepompen die warmte recupereren uit de grond of bodemwater hebben doorgaans een hogere afgiftetemperatuur dan systemen op basis van lucht. Voor systemen met een lagere afgiftetemperatuur is het van belang dat uw woning voldoende geïsoleerd is. Vraag daarover raad aan een specialist.

Bij twijfel kan je een eenvoudige test doen, indien je de maximale afgiftetemperatuur van de beoogde warmtepomp kent. Laat op een koude dag de verwarming in je woning afkoelen, verlaag de temperatuur van je ketel tot de afgiftetemperatuur van de gewenste warmtepomp, zet de verwarming weer aan en draai de radiatoren open. Wordt je woning voldoende warm, dan is de warmtepomp geschikt voor uw radiatoren. Indien niet, moet je overwegen om je huis extra te isoleren en/of andere radiatoren of convectoren te installeren of – bij een uitgebreide renovatie – te kiezen voor vloerverwarming.

Is de lucht of de bodem wel warm genoeg om mijn woning te verwarmen?

Een warmtepomp maakt op een ingenieuze manier gebruik van de wetten van de thermodynamica. Heb je je ooit afgevraagd hoe het komt dat het voedsel in je diepvriezer afkoelt tot -18 °C terwijl het in je woning 20 °C of meer is? Je warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe, maar dan in omgekeerde richting. Door gebruik te maken van een koelvloeistof die op lage temperatuur verdampt en via compressie (samenpersen onder hoge druk) de temperatuur van die damp verder te verhogen, kan je woning verwarmd worden terwijl het buiten koud is.

Hoe levert een warmtepomp het beste rendement?

Het rendement van een warmtepomp hangt in de eerste plaats af van de technische kwaliteiten ervan, en wordt uitgedrukt in COP of SFP. Systemen die warmte recupereren uit bodem of water hebben meestal een hogere performantie dan systemen op basis van lucht. Daar tegenover staat dat systemen op basis van lucht financieel en bouwtechnisch meer voor de hand liggen. In elk geval moet je ervoor zorgen dat je verwarmingsinstallatie geschikt is voor aansluiting op een warmtepomp en je woning voldoende geïsoleerd is.

Moet ik mijn warmtepomp vaak laten onderhouden?

Om het rendement van uw warmtepomp optimaal te houden is, is een regelmatige controle wenselijk. Je kan hiervoor een onderhoudscontract afsluiten met je installateur. Een warmtepomp is weliswaar onderhoudsvriendelijker dan verwarmingssystemen op gas of stookolie omdat er geen verbranding aan te pas komt en er dus minder slijtage optreedt. Niettemin is het raadzaam om ook je warmtepomp om de twee jaar te laten controleren.

Heb ik bijverwarming nodig?

Bij lage-energiewoningen en passiefwoningen is dat meestal niet nodig. In renovatieprojecten doorgaans wel. Alles hangt af van de energieprestaties van je woning, de verwarmingsbehoefte van je woning en de isolatiegraad. In elk geval moet de warmtepomp juist gedimensioneerd worden om eventuele bijverwarming op gas of stookolie zo weinig mogelijk nodig te hebben. Dat gebeurt het best in samenspraak met je architect of installateur. Een warmtepomp kan gecombineerd worden met een bestaande verwarmingsinstallatie, maar er zijn ook hybride toestellen op de markt die beide combineren.

Kan ik mijn warmtepomp combineren met zonne-energie?

De compressor van een warmtepomp werkt op elektriciteit. Indien je die elektriciteit zelf produceert met zonnepanelen kan je een C02-vrije installatie realiseren. Mits installatie van een aangepast buffervat kan je de warmtepomp ook combineren met thermische zonnecollectoren (zonneboiler), om zo je woning en sanitair water te verwarmen. Op die manier maak je optimaal gebruik van hernieuwbare energie.

Kan ik mijn sanitair water verwarmen met een warmtepomp?

De meeste installaties zijn geschikt om zowel ruimtes te verwarmen als om er sanitair water mee te produceren. Je kan echter ook een waterpompboiler installeren enkel voor sanitair water. Deze maakt gebruik van de restwarmte in onverwarmde ruimtes of de afgevoerde warme lucht van het mechanische ventilatiesysteem.

Wat is COP?

COP is een coëfficiënt die de prestaties van je warmtepomp uitdrukt. Het is de verhouding tussen de door de warmtepomp geproduceerde energie en het elektriciteitsverbruik van de compressor van de warmtepomp. Een warmtepomp die een COP 4 heeft, produceert dus 4 kWh warmte bij een verbruik van 1 kWh elektriciteit. De COP-waarde verschilt naargelang de omstandigheden buiten. Naarmate de temperatuur van de buitenlucht of de bodem lager is, zal ook de COP lager zijn. De COP die wordt opgegeven door de fabrikant is de COP die wordt gemeten bij een vaste buitentemperatuur (bv. 2 °C) of bodemtemperatuur (bv. 0 °C) en een vaste afgiftetemperatuur (bv. 35 °C).

Wat is SPF?

SPF is de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt van een warmtepomp en is een betere methode dan COP om verschillende types warmtepompen met elkaar te vergelijken. Het is eigenlijk het gemiddelde van de COP-waarden bij verschillende buiten- of bodemtemperaturen doorheen de verschillende seizoenen.

Kan ik premies krijgen voor de installatie van een warmtepomp?

Zowel het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk geven premies voor de installatie van een warmtepomp. Deze kan je vinden op de premiepagina’s van deze website.

Waar vind ik een erkende installateur?

Op onze ledenpagina vind je de adressen van de Belgische verdelers van warmtepompinstallaties. Voor een erkende installateur in uw regio kan je contact opnemen met één van hen.

Kan ik een warmtepomp installeren om aan de energie-eisen voor nieuwbouw te voldoen (Vlaanderen)?

Een nieuwbouwwoning waarvoor een vergunning wordt aangevraagd na 1 januari 2016 mag een E-peil van hoogstens 50 hebben.  Een goed geïnstalleerde warmtepomp zal het E-peil van je woning aanzienlijk doen dalen en bijdragen tot het gebruik van hernieuwbare energie. Om aan de voorwaarden inzake hernieuwbare energie te voldoen, moet de warmtepomp minstens 85% van de bruto-warmtebehoefte dekken. De warmtepomp mag ook gecombineerd worden met andere hernieuwbare-energie-installaties indien ze samen minstens 10 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van een woning opleveren.

Heb ik een vergunning nodig? (Vlaanderen)

Voor de boring voor een warmtepompinstallatie heb je geen aparte bouwvergunning nodig, maar in sommige gevallen wel een milieuvergunning. Voor bodemwater- en waterwater-warmtepompen zijn er in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) enkele bepalingen omtrent verticale (geothermische boringen). De oude regel die in sommige brochures van de overheid nog staat vermeld, namelijk dat je een vergunning nodig hebt vanaf 50 meter diepte, geldt niet meer. Het dieptecriterium hangt nu af van waar je woning gelegen is. De overheid heeft hiervoor een databank opgesteld zodat je die gegevens zelf kan opzoeken. Het lijkt echter aangewezen om ook contact op te nemen met de stedenbouwkundige of vergunningsdienst van je gemeente. In een aantal zones (beschermingszones) zijn de criteria strenger dan in andere. De dieptecriteria worden nu bepaald op basis van de bodemkenmerken en de grondwaterhuishouding. De database vind je op https://www.dov.vlaanderen.be/rubriek55/ . Je tikt er het adres in van waar de boringen moeten worden uitgevoerd en je krijgt het dieptecriterium te zien. Onder dat dieptecriterium is meestal wel een meldingsplicht van de boring. Ook die gegevens krijg je te zien.

Voor lucht-waterwarmtepompen moet je ook bepaalde regels in acht houden zodat de buren geen hinder ondervinden van het mogelijk lawaai

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u InfoWarmtePomp.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.
Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaardenSluiten