Een eigen warmtepomp, hoe begin je eraan?

1Is je woning geschikt voor een warmtepomp?

Ga dit na samen met je specialist of architect. Bij nieuwbouw is er zelden een probleem. Bij renovatie moet worden gelet op een aantal factoren: wat is de verwarmingsbehoefte, is uw huis voldoende geïsoleerd, is het mogelijk aan te sluiten op de bestaande centrale verwarming (radiatoren of vloerverwarming – hoe lager de afgiftetemperatuur, hoe beter het rendement. Vloerverwarming heeft dus altijd de voorkeur), zijn de aanwezige radiatoren of convectoren voldoende gedimensioneerd, is de bestaande centrale verwarming geschikt is als bijverwarming, is de stroomaansluiting monofasig of 3-fasig en is er voldoende vermogen ter beschikking,… Wanneer je een bodem-waterwarmtepomp met horizontaal captatienetwerk overweegt, dan moet er gecontroleerd worden of er voldoende tuinoppervlakte is om zo’n captatienetwerk aan te leggen.

2Voor welke warmtepomp kies je best?

Welk soort warmtepomp je het best kiest (bodem-water, water-water, lucht-water, lucht-lucht…) hangt af van je budget, je verwarmingsbehoefte en de technische mogelijkheden van je woning en verwarmingsinstallatie. Voor de technische kenmerken van de diverse modellen verwijzen we je naar de websites van onze leden. Zorg er in elk geval voor dat de gekozen warmtepomp voldoende gedimensioneerd is in functie van je verwarmingsbehoeften en van eventuele bijverwarming.

3Wil je je woning en/of je sanitair water verwarmen met een warmtepomp?

Wil je beide, kies dan voor een combimodel dat zowel voor ruimteverwarming als de verwarming van sanitair water wordt toegepast. Is het niet mogelijk om met de warmtepomp je woning te verwarmen, dan kan je kiezen voor een warmtepompboiler die enkel het sanitair water verwarmt.

4Heb je een vergunning nodig?

Voor de boring voor een warmtepompinstallatie heb je geen aparte bouwvergunning nodig, maar in sommige gevallen wel een milieuvergunning. Voor bodemwater- en waterwater-warmtepompen zijn er in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) enkele bepalingen omtrent verticale (geothermische boringen). De oude regel die in sommige brochures van de overheid nog staat vermeld, namelijk dat je een vergunning nodig hebt vanaf 50 meter diepte, geldt niet meer. Het dieptecriterium hangt nu af van waar je woning gelegen is. De overheid heeft hiervoor een databank opgesteld zodat je die gegevens zelf kan opzoeken. Het lijkt echter aangewezen om ook contact op te nemen met de stedenbouwkundige of vergunningsdienst van je gemeente. In een aantal zones (beschermingszones) zijn de criteria strenger dan in andere. De dieptecriteria worden nu bepaald op basis van de bodemkenmerken en de grondwaterhuishouding. De database vind je op https://www.dov.vlaanderen.be/rubriek55/ . Je tikt er het adres in van waar de boringen moeten worden uitgevoerd en je krijgt het dieptecriterium te zien. Onder dat dieptecriterium is meestal wel een meldingsplicht van de boring. Ook die gegevens krijg je te zien.

 

Voor lucht-waterwarmtepompen moet je ook bepaalde regels in acht houden zodat de buren geen hinder ondervinden van het mogelijk lawaai. Informeer hiervoor bij je gemeente.

5Welk afgiftesysteem kies je?

Vloerverwarming is het meest aangewezen type verwarming om met een warmtepomp te worden gecombineerd. Is dit niet mogelijk, overweeg dan wand- en plafondverwarming, ventilo-convectoren of lage-temperatuurradiatoren. Bij renovatie is het van belang dat tevens doorgedreven wordt geïsoleerd, om zo het rendement van de warmtepomp te garanderen.

6Vraag een offerte aan

Check de websites van de leden van InfoWarmtePomp.be en selecteer de modellen die binnen je keuze vallen. Let hierbij op het geïnstalleerde vermogen van zowel warmtepomp als warmtebron, de mogelijke bijverwarming, het geschatte energiegebruik in de nieuwe situatie, eventueel nodige veranderingen van de bestaande installatie en de kosten daarvan, alsook de garanties en onderhoudsmogelijkheden.

 

Kies de warmtepomp op basis van de offertes en de technische mogelijkheden van de modellen. 

7Laat je warmtepomp installeren

Laat de installatie van je warmtepomp of warmtepompboiler door een installateur van een lid van InfoWarmtePomp.be uitvoeren. De installateurs van de leden aangesloten bij InfoWarmtePomp krijgen permanent opleidingen en bijscholingen en hun werk wordt door de fabrikant of verdeler opgevolgd.

 

Zij zullen je warmtepomp of warmtepompboiler zo installeren dat hij optimaal rendeert, dat de installatie voldoet aan alle kwaliteitseisen die nodig zijn om een beroep te kunnen doen op premies en dat de factuur alle gegevens bevat die nodig zijn voor het aanvragen van premies. 

8Vraag je premies aan

Kijk op onze premiepagina’s na op welke premies je recht hebt, ga naar de website van je netwerkbeheerder om een premie aan te vragen of contacteer de gewestelijke administratie. Informeer bij je gemeente of ook die geen premie voor een warmtepomp voorzien.

9Hoe pak je de nazorg en het onderhoud van je warmtepomp aan?

Laat je warmtepomp regelmatig onderhouden, bij voorkeur om de twee jaar. Sluit daarvoor eventueel een onderhoudscontract af met uw installateur.

 

Controleer het eerste jaar het verbruik van je warmtepomp. Zijn er op dat vlak problemen, neem dan contact op met je installateur.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.