Hoeveel kost een warmtepomp?

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de richtprijzen van warmtepompen die je in de pers en op internet vindt. Dat komt voornamelijk doordat de kosten sterk variëren afhankelijk van het type en de grootte van de installatie. Een kleine installatie voor 2 slaapkamers is heel wat anders dan bijvoorbeeld een installatie voor een grote villa.

 

Naast de prijs van de warmtepomp zelf moet ook rekening worden gehouden met de prijs van alle randapparatuur en het gekozen verwarmingssysteem inclusief afgifte zoals bijvoorbeeld radiatoren of vloerverwarming/koeling of ventilatieluchtverwarming/koeling.

 

Lucht-luchtwarmtepompen (halen de warmte uit de buitenlucht en geven die af aan de lucht van de ruimte die moet worden verwarmd) zijn uiteraard de goedkoopste keuze. Er hoeven immers geen graafwerken te gebeuren, waardoor de plaatsingskosten tot een minimum kunnen worden beperkt. De prijs is vooral afhankelijk van de grootte van de installatie. Voor een lucht-luchtwarmtepomp mag je rekenen op een prijs vanaf zo’n 4.500 à 6.000 euro (geplaatst, exclusief btw, met 1 buitenunit en twee binnenunits). Dit is exclusief warmwaterproductie. Hiervoor kan een afzonderlijke warmtepompboiler geplaatst worden (vanaf 3.250 € geplaatst, exclusief btw).

 

Ook voor een lucht-waterwarmtepomp (haalt de warmte uit de buitenlucht en geeft die af aan het warmwatercircuit voor de verwarming) zijn geen graafwerken nodig, maar de installatie is wat complexer. Voor dit type warmtepomp start je vanaf 12.000 euro (geplaatst, exclusief btw, exclusief radiatoren of vloerverwarming en inclusief warmwaterproductie.

 

Bij de grond-waterwarmtepompen (halen de warmte uit de grond en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit) heeft de samenstelling en de kwaliteit van de grond een invloed op de prijs. Er is ook een aanzienlijk verschil in investering tussen de systemen met een horizontaal buizennetwerk en die met een verticaal netwerk. Voor de eerste beginnen de prijzen vanaf 13.000 euro, voor de tweede (waar veel dieper moet gegraven of geboord worden) vanaf 15.500 euro (geplaatst, exclusief btw, exclusief radiatoren of vloerverwarming en inclusief warmwaterproductie).

 

Water-waterwarmtepompen (halen de warmte uit het grondwater en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit) noodzaken het meeste grondwerk en kosten daardoor gemiddeld het meest. Hier mag je rekenen op een startprijs van 18.000 euro (geplaatst, exclusief btw, exclusief radiatoren of vloerverwarming en inclusief warmwaterproductie).

 

Let wel, het rendement van de verschillende warmtepompsystemen is verschillend. Je moet uiteraard ook alleen die installaties vergelijken die kunnen toegepast worden in jouw project en die voldoende vermogen hebben.

 

Ook niet te vergeten: voor energiezuinige investeringen kan je premies krijgen, zowel in Vlaanderen,

Wallonië als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo is je investering sneller terugverdiend. Bovendien zal je woning een aantal E-punten voor EPB of EPC winnen, waardoor ze in waarde zal stijgen.

 

De onderstaande tabel vat deze informatie nog eens allemaal samen.

 

Type warmtepomp Extra info Kostprijs
Lucht/lucht multisplit geplaatst, exclusief btw met 1 buitenunit en twee binnenunits (opm.: geen volledige woning) Vanaf €4.500 à €6.000
Lucht/Water split geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief  warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €12.000
Bodem/water, horizontale BWW monoblok geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €13.000
Bodem/water, verticale BWW
monoblok
geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief  warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €15.500
Water/water monoblok geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €18.000

 

Btw op het toestel en de plaatsing was en is nog steeds 6% voor renovatie. Op 15 juni 2022 besliste de federale regering om ook voor nieuwbouw (woningen van minder dan 10 jaar oud) het btw-tarief voor warmtepompen en warmtepompboilers te verlagen van 21% naar 6%. Deze laatste btw-verlaging geldt voor alle installaties sinds 1 april 2022 tot en er werd beslist om de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te verlengen tot 31 december 2024 voor het werk in onroerende staat dat tot voorwerp heeft de levering mét plaatsing van warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, met uitzondering van warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:

 

  • samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke hydronische warmtedistributiesysteem,
  • gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit,
  • zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren,
  • al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp.

 

In de mate waarin het geen werk in onroerende staat betreft is het verlaagd btw-tarief ook van toepassing op de handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw van bedoelde warmtepompen als bestanddelen of de gedeelten van bestanddelen van een elektrische installatie, sanitaire installatie of installatie voor centrale verwarming.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.