Waarom een warmtepomp?

1. Laag energiegebruik, hoge energiewinst

Laag energiegebruik, hoge energiewinst

Een warmtepomp heeft een laag energiegebruik. Een gemiddelde warmtepomp produceert 3 tot 5 keer meer energie dan ze verbruikt. Met een warmtepomp verbruik je dus veel minder energie dan met een klassieke installatie op gas of stookolie. De energiewinst is o.m. afhankelijk van de technische specificaties van het toestel, de isolatie van je woning, de gekozen energiebron (grond, water of lucht) en het afgiftesysteem (vloerverwarming, ventilo-convectoren, radiatoren op lage temperatuur, ..). In combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen kan de energiewinst oplopen. Daarnaast bestaan er modellen die de werking van een warmtepomp combineren met die van een zonneboiler (thermische zonnecollectoren). Bij sommige mechanische ventilatiesystemen kan de warmtepomp ook gecombineerd worden met een systeem dat de warmte van de afgevoerde ventilatielucht recupereert, waardoor je energieverbruik nog meer daalt. Heb je meer vermogen nodig of is er geen adequate stroomaansluiting, dan kan je opteren voor een hybride systeem. Die combineert een klassieke warmtebron(ketel) met een warmtepomp.

2. Lief voor het milieu

Lief voor het milieu

Verwarming is in woningen en in niet-industriële gebouwen de belangrijkste bron van CO2-emissies. Omdat de geproduceerde energie van een warmtepomp 3 tot 5 keer hoger ligt dan het verbruik en omdat er warmte uit het milieu (grond, water of lucht) genomen wordt die CO2-neutraal is, dalen de CO2-emissies verhoudingsgewijs. In combinatie met andere vormen van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld met fotovoltaïsche zonnepanelen), kan je zelfs de nulemissie benaderen.

3. Premies en terugverdientijd

Premies en terugverdientijd

Aan de installatie van een warmtepomp zijn natuurlijk kosten verbonden, maar daarna bespaar je jaar na jaar op je energiefactuur. Als je renoveert, kan je voor de installatie van een warmtepomp bij het Gewest en bij sommige lokale overheden trouwens een beroep doen op een premie. Zo is je investering nog sneller terugverdiend. Hetzelfde geldt voor nieuwbouw. Met een warmtepomp kan je immers je E-peil een heel stuk naar beneden halen (gemiddeld 20 tot 30 punten). Projecten die voorlopen en een lager E-peil behalen dan dat op dat moment wettelijk verplicht is komen in aanmerking voor een premie en een korting op de onroerende voorheffing van de woning in kwestie (afhankelijk van het gewest). Meer info over de verschillende premies vind je onder de tab premies.

4. Meerwaarde voor je woning

Meerwaarde voor je woning

Wie zijn woning wil verhuren of verkopen, kan rekenen op een positieve impact van de warmtepomp op het energieprestatiecertificaat (EPC). Van overheidswege is dit certificaat een verplichting wanneer iemand een woning wil verkopen of verhuren, maar ook huurders en kopers houden steeds meer rekening met de energieprestaties van de woning die ze zoeken. De aanwezigheid van een warmtepomp is dan ook een belangrijk argument bij de beslissing. En omdat een warmtepomp een positieve impact heeft op de verkoop- of verhuurbaarheid van je woning, stijgt je woning in waarde.

5. 100% futureproof

100% futureproof

In het kader van het klimaatbeleid legt de overheid steeds strengere energienormen op aan woningen. De CO2-emissies bij fossiele brandstoffen vormen daarbij een probleem dat absoluut dient te worden opgelost. Zowel voor onze mobiliteit als voor onze verwarming, zal elektriciteit de energie van de toekomst worden. Met een warmtepomp ben je dan ook voorbereid op de energienormen van de toekomst, net als op de renovatie- en nieuwbouwnormen van de toekomst. Nieuwbouwwoningen (en grondige renovaties) moeten immers voldoen aan steeds strenger wordende EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat)-vereisten. Door te investeren in een warmtepomp kan je zowel je E-peil fors doen dalen en slagen voor de meest strikte EPB-normen.

6. Constant comfort gegarandeerd

Constant comfort gegarandeerd

Je boet niet in aan comfort. Integendeel, je kan het hele jaar door verwarmen op de gewenste temperatuur zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de energiefactuur. In eenvoudige renovaties kan gekozen worden voor een warmtepomp met een bijverwarming op gas of stookolie (hoogrendementsketel of condensatieketel) of voor een hybride ketel. In periodes dat je behoefte hebt aan een hoger vermogen of een hogere afgiftetemperatuur (de zogenaamde piekmomenten), wordt dan overgeschakeld op het andere systeem. Hetzelfde geldt voor warmtepompboilers. Mocht je daarvoor heel véél warm water nodig hebben, dan kan de ketel ook bijspringen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de boiler wat groter dimensioneren. Daarnaast kunnen sommige warmtepompen ook toegepast worden als afkoelingssystemen of airco's.

7. Lage onderhoudslast

Lage onderhoudslast

In tegenstelling tot installaties op gas of stookolie vergt een warmtepomp weinig onderhoud. Omdat er geen verbranding aan te pas komt, is een warmtepomp minder onderhevig aan onderhoud dan systemen op basis van fossiele brandstoffen. Voor warmtepompen met een compressor die werkt op aardgas volstaat een afvoer via een buitenmuur. Een schoorsteen is dus niet noodzakelijk in woningen die geen bijverwarming nodig hebben.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.