Wat is het rendement van een warmtepomp?

Voor welk merk en welk type warmtepomp je ook kiest, over een jaar genomen presteren warmtepompen steevast beter dan de beste condenserende gasketel.

 

Toch zijn er heel wat variabelen die het rendement bepalen waardoor het moeilijk is algemene uitspraken te doen. Het rendement van een warmtepomp verschilt immers van soort tot soort en fluctueert in functie van de temperatuurniveaus. Hoe kleiner het verschil tussen brontemperatuur/buitentemperatuur en de afgiftetemperatuur in de woning, hoe beter het rendement zal zijn. Vloerverwarming heeft hier voordeel t.o. v andere afgiftesystemen in die zin dat de temperatuur van het water lager ligt om tot dezelfde resultaten te komen als een systeem op basis van radiatoren… Maar ook een ventilo-convector kan op lagere temperatuur werken. Ten slotte zijn er ook in de warmtepomp zelf componenten (expansieventiel, type compressor..) die een invloed hebben op het rendement.

 

Vraag dus steeds advies aan je installateur en zorg ervoor dat je bij de keuze van het type en het merk van je warmtepomp voldoende aandacht hebt voor het rendement door te letten op de SCOP en de SPF van je warmtepomp.

SCOP

Het theoretische rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Die coëfficiënt geeft de verhouding weer van de geproduceerde energie ten opzichte van de geconsumeerde energie. Een SCOP van 4 betekent dat een warmtepomp voor elke KWh gebruikte energie 4 KWh nuttige energie produceert. 75% van de thermische energie is dus gratis. Om de SCOP van de diverse warmtepompen te kunnen vergelijken, moet die uiteraard berekend worden in dezelfde omstandigheden (brontemperatuur, afgiftetemperatuur…).

SPF

De SCOP-waarde is het theoretische rendement, maar dit is niet hetzelfde als het reële rendement. Het reële rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt middels de seizoensprestatiefactor (Seasonal Performance Factor). Deze factor combineert de gemiddelde SCOP in het seizoen verminderd met het verbruik voor de stand-by-modus en voor eventuele bijverwarming. De SPF in verwarming is doorgaans lager dan de SCOP.

Etha-factor

Om verschillende verwarmingssystemen met elkaar te vergelijken, wordt dan weer een etha-factor gehanteerd. Deze factor staat voor de opbrengst van een verwarmingssyteem t.o.v. het gebruik van primaire energie en wordt bepaald op basis van de SCOP maar ook op basis van het stand-by-verbruik en de eventuele bijverwarming. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de energie die nodig is om elektriciteit op te wekken. Voor warmtepompen is deze factor steeds groter dan 100%. Hoe hoger hoe minder primaire energie.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen en bestaat uit leden van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België) en van FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.