Wat zijn de toepassingen van een warmtepomp in andere (niet-eengezinswoning) projecten?

Ruimteverwarming

De meest aangewende toepassing van warmtepompen is ruimteverwarming. De technologie wordt bepaald in functie van de energetische en technische eigenschappen van de te verwarmen gebouwen en de verwarmingsinstallaties. De warmte kan gewonnen worden uit bodem, lucht, water of via recuperatie van restwarmte van ventilatie- of industriële processen.

Warmwaterproductie

Met een warmtepomp kan een bedrijf of organisatie veel besparen op de energie die nodig is voor de opwarming van sanitair water. Dit kan in combinatie met ruimteverwarming in een combimodel maar er zijn ook warmtepompboilers op de markt, die uitsluitend voor dit doel zijn ontworpen en gebruik maken van de restwarmte. Een specifieke toepassing van warmwaterproductie zijn warmtepompen gemaakt voor zwembaden.

Recuperatie van ventilatielucht

Indien gebouwen beschikken over mechanische ventilatie kan de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd worden en voor andere warmteprocessen benut worden.

Kringlooprecuperatie in industriële processen

Industriële processen die veel warmte vergen kunnen een deel van de emissie van restwarmte recupereren. Een voorbeeld hiervan zijn droogprocessen. Bij die processen wordt lucht op hoge temperatuur opgewarmd. Een deel van de warmte wordt echter afgegeven in de vorm van stoom tijdens het drogen van de producten. De hitte die tijdens het verdampings-en condensatieproces wordt meegevoerd kan via warmtepompen teruggewonnen worden en gebruikt worden voor het drogingsproces. Ook in wasprocessen kan men een gelijkaardige kringlooptechniek volgen waarbij de warmte uit afgevoerde lucht wordt gerecupereerd en hergebruikt tijdens het wasproces.

Warmterecuperatie in gebouwen

Indien op hetzelfde moment warmte nodig is in een lokaal terwijl in het ander lokaal koeling nodig is, dan kan warmterecuperatie van toepassing zijn. Dit kan het geval zijn bij hotels waar elke gebruiker een andere temperatuur wil of bij kantoorgebouwen waar door de oriëntatie en/of het gebruik (bv vergaderzalen) bepaalde lokalen oververhitten en deze warmte weggevoerd moet worden. In plaats van deze warmte naar buiten te sturen kan deze warmte gerecupereerd worden voor lokalen die warmte nodig hebben. Deze warmte kan ook uit koeltoonbanken komen zoals bij tankstations waar heel wat waren in een koeltoonbank staan, waar koeling nodig is. Er wordt warmte aan de toonbank onttrokken en deze warmte kan dan gebruikt worden om de winkel op te warmen.

Warmterecuperatie in industriële processen

Elk proces dat voldoende restwarmte genereert kan in principe aangewend worden voor warmtewinning via een warmtepomp. Ook als er geen sprake is van een kringloop maar waar de gewonnen warmte wel kan toegepast in andere processen van ruimteverwarming tot andere industriële processen. Een voorbeeld is de warmte geproduceerd door industriële koelinstallaties. Deze installaties onttrekken warmte aan producten die kan teruggewonnen worden met een warmtepomp. Deze warmte kan gebruikt worden om bv. proceswater of het schoonmaakwater voor installaties op te warmen.

In principe kan warmte gewonnen worden uit elk proces waar voldoende restwarmte is en er een voldoende grote warmtevraag bestaat.

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, en van  FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.