Op zoek naar een warmtepomp voor uw project?

Indien u een warmtepomp overweegt voor uw project, zal de toepasbaarheid afhangen van een aantal factoren:

 

  1. Isolatiegraad en huidige energie-efficiëntie van de gebouwen en installaties.
  2. Warmtebehoefte
  3. Ruimtelijk en technische mogelijkheden gebouwen/terreinen om warmtepompen te plaatsen
  4. Bodemeigenschappen (voor bodem-waterpompen) en mogelijkheid om boringen uit te voeren

 

De bedrijven die u op deze pagina aantreft kan u voor deze analyse en advies contacteren.

 

Voor warmtepompen die ingezet worden in functie van warmterecuperatie en industriële processen is een uitvoerigere analyse nodig. In deze analyse worden volgende factoren nagegaan.

 

  1. De efficiëntie van de processen met een warmtevraag
  2. De (voldoende) aanwezigheid van processen met restwarmte.
  3. Het simultaan aanwezig zijn van bronwarmte en warmtevraag, eventueel door toepassing van warmtebuffer.
  4. Het temperatuurverschil tussen bronwarmte en warmtevraag in functie van de mogelijke warmtepomptechnologie.
  5. De beoogde terugverdientijd in functie van de energiebesparing, terugverdientijd en toegepaste technologie.

 

Ook hier kunnen de gespecialiseerde bedrijven die u op deze pagina aantreft u helpen met het maken van deze analyse.