Wat is SPF?

SPF (Seasonal Performance Factor) is de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt van een warmtepomp. Het is de werkelijke prestatiefactor. En wordt bepaald via metingen op de installatie.

 

De enige methode om verschillende types warmtepompen met elkaar te vergelijken is de SCOP. De SPF is eigenlijk het gemiddelde van de SCOP-waarden bij verschillende buiten- of bodemtemperaturen doorheen de verschillende seizoenen.