Premies voor een warmtepomp of warmtepompboiler in het Vlaams Gewest (renovatie)

 

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je kiest voor een warmtepomp, een warmtepompboiler of een sturingsapparaat voor elektrische warmte wanneer je je warmtepomp of warmtepompboiler wil connecteren met je zonnepanelen en je je eindfactuur hiervoor krijgt voor de tweede helft van 2022.

 

Vanaf 01/07/22 zullen de renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius samensmelten tot één gezamenlijke ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info over de voorwaarden, bedragen… die vanaf dan zullen gelden vind je op www.mijnVerbouwpremie.be Enkel de hybride warmtepomp zal geen deel uitmaken van Mijn Verbouwpremie en loopt gewoon door via Fluvius.

Premie via de netbeheerder voor de installatie van een warmtepomp

 • Een belangrijke voorwaarde is dat een geothermische warmtepomp moet beschikken over minstens een A++-label (dat is een productlabel volgens de Ecodesignverordening), en dat een niet-geothermische warmtepomp minstens een A+-label moet hebben. De warmtepomp mag bovendien niet worden gebruikt voor actieve koeling.
 • U kunt de warmtepomp gebruiken voor actieve koeling (airco), mits te voldoen aan volgende 4 voorwaarden:
  • het is een geothermische of lucht/waterwarmtepomp. Koeling is niet toegestaan bij een lucht/lucht warmtepomp.
  • de warmtepomp is de enige verwarming voor het gehele gebouw.
  • er is een fotovoltaïsche installatie aanwezig in het gebouw.
  • de eindfactuur van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later.
 • Basispremie:
  • Van € 300 tot € 4.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 4.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 2.250 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.500 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 300 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 600 tot € 8.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 8.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 4.500 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 3.000 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 600 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:
  Van € 360 tot € 4.800, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 4.800 voor een geothermische warmtepomp
  • € 2.700 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.800 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 360 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 720 tot € 9.600, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 9.600 voor een geothermische warmtepomp
  • € 5.400 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 3.600 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 720 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie via de netbeheerder voor de installatie van een warmtepompboiler

 • Mits de warmtepompboiler enkel gebruikt wordt voor de productie van sanitair warm water, minstens een A+-productielabel heeft en mits hij beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.

 • Deze premie is niet combineerbaar met die voor een zonneboiler, en enkel cumuleerbaar met de warmtepomppremie indien de warmtepompboiler het eerst geplaatst wordt, tenzij de warmtepomp een lucht-luchtwarmtepomp is.

 • Basispremie: € 300, met een maximum van 40% van het factuurbedrag.

 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 360, met een maximum van 50% van het factuurbedrag. 

 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie via de netbeheerder voor sturing elektrische warmte

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtepomp of warmtepompboiler op aan, dan kan je tot 31/12/22 een beroep doen op een premie sturing elektrische warmte voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.

 

Die bedraagt 50% van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van € 400.

 

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag premie sturing elektrische warmte

Gemeentelijke premies 

Sommige Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidies voor de plaatsing van een warmtepomp(boiler) of hebben een eigen renovatiepremie.

 

Of dat in jouw gemeente zo is, kan je opzoeken via http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule of win advies in bij het Energiehuis in je gemeente

 

 
Laatste update: januari 2022
Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen
Surf naar www.energiesparen.be voor de meest actuele info

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, en van  FRIXIS, de beroepsvereniging van koeltechnische bedrijven – afdeling WPAC (fabrikanten en leveranciers van warmtepompen). Deze website wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.