Vlaams minister Lydia Peeters is de nieuwe meter van SolarBoy én van de pasgeboren WarmtepompboilerBoy

21 Februari 2019

Deze voormiddag, op de openingsdag van Batibouw, heeft Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lydia Peeters, met veel plezier en enthousiasme, het meterschap aanvaard van SolarBoy en van de pasgeboren WarmtepompboilerBoy.

 

SolarBoy, de mascotte van het infoplatform van de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar en het infoplatform InfoZonneBoiler.be, is het ondertussen al bekende figuurtje met een zonnecollector als hoed, een opslagvat als romp en een douchekop waaruit warm water komt als onderlijfje. WarmtepompboilerBoy, de eerste mascotte van InfoWarmtePomp.be, het infoplatform van de Belgische warmtepompassociatie, lijkt vanzelfsprekend op zijn broer, maar in plaats van een zonnecollector heeft hij enkele luchtkokers op zijn hoofd.

 

De Belgische zonneboiler- en warmtepompassociatie, beide secties van ATTB – de Associatie voor de Thermische Technieken in België – zijn vereerd dat onze gloednieuwe Vlaamse minister van Energie het meterschap met open armen heeft aanvaard. Sinds haar aantreden heeft minister Peeters duidelijk aangegeven dat zij, net als haar voorganger Bart Tommelein, volop de kaart van de hernieuwbare energie wil trekken. Een betere meter kunnen SolarBoy en WarmtepompboilerBoy zich dan ook niet wensen. Want positieve communicatie over alle hernieuwbare technologieën heeft een zeer grote impact op de perceptie hierover bij de eindgebruiker.

Zonneboilers en warmtepompboilers: toppers van hernieuwbare energie en van energiebesparing

De aandacht voor het klimaat en voor het beperken van de uitstoot van onze gebouwen is zelden of nooit zo groot geweest als de laatste maanden. Iedereen is ervan overtuigd dat we ons energieverbruik drastisch moeten verminderen. Zonneboilers en warmtepompboilers kunnen daartoe een belangrijke bijdrage leveren. 

Zonneboilers zetten zonnestraling om in warmte die wordt gebruikt om warm water te produceren. Bij voldoende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven 60 °C. Zonneboilers leveren tot 60% energiebesparing op jaarbasis op en verminderen de CO2-uitstoot per jaar/per gezin met meer dan 500 kg. 

Warmtepompboilers produceren sanitair warm water met de restwarmte in huis, de afgevoerde warme lucht van het ventilatiesysteem, de lucht van de ruimte waarin de boiler staat of soms met buitenlucht. Warmtepompboilers verbruiken 3 tot 4 keer minder dan klassieke elektrische boilers. Ook zij verminderen de CO2-uitstoot per jaar/per gezin met meer dan 500 kg. 

Er zijn premies voor zowel zonneboilers als voor warmtepompboilers

Sinds 1 januari wordt nu ook in Vlaanderen een premie voor warmtepompboilers toegekend (via de netbeheerder - 400 euro - max. 40% van de factuur). Voor zonneboilers blijven dezelfde premies als in 2018 van kracht (via de netbeheerder -  550 euro/m² - max. 40% van de factuur). Zonneboilers geven tevens recht op de totaalrenovatiebonus of BENO-pass. 

Een actueel overzicht van alle premies voor zonneboilers en van die voor alle types warmtepompen vind je steeds op www.InfoZonneBoiler.be en www.InfoWarmtePomp.be 

“Zonneboilers en warmtepompboilers zijn laagdrempelige en betaalbare toepassingen van hernieuwbare energie om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van ons gebouwenpark omlaag te krijgen.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

"Een zonneboiler met thermische zonnecollectoren is de beste oplossing om met de gratis energie van de zon het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen.”

Wim Persoons, voorzitter Belsolar – ATTB sectie 5 – InfoZonneBoiler.be

“Voor de aanmaak van enkel warm water voor keuken, bad, douche… is een warmtepompboiler een uitstekende keuze. Die verbruikt drie tot vier keer minder dan een elektrische boiler.”

Hans Van Der Perre, voorzitter ATTB sectie 4 – InfoWarmtePomp.be

 

Over www.InfoZonneBoiler.be en Belsolar

De professionele organisatie Belsolar is in 1998 opgestart als sectorassociatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, die al sinds 1973 actief is op de verwarmingsmarkt. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers.  Belsolar wil informatie verstrekken over de mogelijkheden van thermische zonne-energie en als vertegenwoordiger van deze sector actief samenwerken met de overheid, architecten, installateurs, sociale bouwmaatschappijen, energiedistributiebedrijven... Kortom: met alle partners die de toepassing van thermische zonne-energie willen bevorderen en ondersteunen.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op vragen van particulieren en professionelen over zonneboilers.
 

Over www.InfoWarmtePomp.be

Wil je meer weten over warmtepompen en een antwoord krijgen op vragen als “Waarom zou ik een warmtepomp installeren?”, “Welke soorten warmtepompen bestaan er?”, “Waarvoor kan ik een warmtepomp gebruiken?”, “Hoe werkt een warmtepomp precies?”, “Waar vind ik een  installateur” en “Op welke premies kan ik een beroep doen?”, dan kan je voor een niet-merkgebonden antwoord terecht op www.InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken van warmtepompen en alternatieve systemen en WPAC, de beroepsfederatie van warmtepompleveranciers).

InfoWarmtePomp.be is een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, en van  FRIXIS, de Belgische koninklijke vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het infoplatform wil een duidelijk en niet-merkgebonden antwoord geven op alle vragen die particulieren en professionelen hebben over warmtepompen. Onze privacy policy vindt u hier.